Doručovacie podmienky

Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru. Odoslanie tovaru bežne dostupného, ktorý máme na sklade, prebieha nasledujúci pracovní deň.

Presný termín dodania tovaru Vám bude spresnený v potvrdení objednávky.

Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu kupujúceho zabezpečuje predávajúci.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne akúkoľvek zistenú závadu nahlásiť prepravcovi.

Podpisom dodacieho listu potvrdzuje kupujúci, že zásielka spĺňa všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a k neskoršej reklamácií o porušenosti obalu zásielky bude predávajúci pristupovať na základe podpísaného dodacieho listu, v ktorom kupujúci potvrdzuje neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky.

Na kupujúceho prejde nebezpečenstvo škody na veci okamžikom prevzatia tovaru (predmetu zmluvy).